+27 11 680 5670 / 076 905 1467 sales@ccils.co.za

CRUCIBLES “A”

CCI-Alsint-Crucible-A

“A” CYLINDRICAL, FLAT BOTTOM

Code Volume ML Diameter  Ø mm Height  H – mm
ALS-CRUC-1A 5 20 30
ALS-CRUC-2A 15 30 40
ALS-CRUC-3A 30 35 50
ALS-CRUC4A 60 40 60
ALS-CRUC-5A 110 50 75
ALS-CRUC-2A 270 65 100
ALS-CRUC-6A 700 85 150
ALS-CRUC-7A 2200 125 220

CRUCIBLES “B”

CCI-Alsint-Crucible-B

“B” CONICAL, LOW FORM

CODE Volume ML Diameter  Ø mm Height  H – mm
ALS-CRUC-00B 10 30 14
ALS-CRUC-0B 25 41 18
ALS-CRUC-1B 40 48 20
ALS-CRUC-2B 60 54 24
ALS-CRUC-3B 80 60 26
ALS-CRUC-4B 100 66 30

CRUCIBLES “C”

CCI-Alsint-Crucible-C

“C” CONIICAL, TALL FORM

CODE Volume ML Diameter  Ø mm Height  H – mm
ALS-CRUC-00C 10 25 30
ALS-CRUC-0C 15 30 38
ALS-CRUC-1C 20 33 40
ALS-CRUC-2C 30 38 47
ALS-CRUC-3C 45 42 54
ALS-CRUC-4C 80 50 65
ALS-CRUC-5C 150 62 75
ALS-CRUC-6C 250 73 90
ALS-CRUC-7C 350 85 100
ALS-CRUC-8C 500 90 115
ALS-CRUC-9C 750 105 130
ALS-CRUC-10C 1200 120 150

CRUCIBLE LIDS

CCI-Alsint-Lids.

LID 79D

CODE For DIAM.
ALS-LID-79D 9 20
ALS-LID-79D 8 30
ALS-LID-79D 7 33 – 35
ALS-LID-79D 7a 38 – 41
ALS-LID-79D 6 42
ALS-LID-79D 5 48 – 50
ALS-LID-79D 4 54 – 60
ALS-LID-79D 3 62 – 66
ALS-LID-79D 2 73
ALS-LID-79D 1 85
ALS-LID-79D 1a 90